Ordensregler

§1 Aldersgrense

Alle over 18 år kan delta.

§2 Alkohol

Alkoholloven gjelder i Ankerskogen og andre steder der det ikke er gitt en spesiell skjenkebevilgning. Legg spesielt merke til paragraf 8-9.

Arrangøren frasier seg ethvert ansvar for personers bruk/misbruk av alkohol eller andre rusmidler og dets eventuelle følger under Hamar Fotballfestival Løkkecup.

Lær alkoholloven her.

§3 Grilling er forbudt

Det er ingen anledning til å bruke medbrakte engangsgriller eller lignende under arrangementet i Ankerskogen. Overtredelse vil få konsekvenser.

§4 Lyd- og PA-anlegg

Det er forbudt med mobile anlegg og lydinstallasjoner som støymessig kommer i konflikt med arrangørens lydanlegg som er en viktig kanal informasjonsformidling.

Dette gjelder også bruk av russebusser, storskjermer og annen rigging utover deltakernes egne paviljonger/partytelt.

§5 Strøm

Det er ikke anledning for lag eller deltakere å legge beslag på den tilgjengelige strømmen som tilbys i Ankerskogen. Denne er i sin helhet forbeholdt arrangøren. Strømtilgang kan derimot leies av arrangør for kr. 3.000,- per lag ved behov.

§6 Søppel- og miljø

Bruk normal folkeskikk og vær et godt forbilde for andre deltakere og gjester – kast det avfallet du produserer på dertil egnede steder.

Søppelposer deles ut i kiosken. Brudd på søppelreglene straffes med gebyr, bortvisning og fremtidig utestengelse.

§7 Partytelt

Vi har ingen ting i mot partytelt, tvert i mot. Sørg bare for å få det med deg når du går, eller kast det i søppelcontaineren. 

Dette viser slett holdning og er noe vi som arrangør ønsker å få bukt med. Vi har bestemt at de lagene som blir tatt for denne type forsøpling, dessverre må straffes med utestengelse fra neste års arrangement.

§8 Dass

Mobile toaletter – for både gutter og jenter – skal brukes og all avtrede i busker og kratt blir bøtelagt og straffeforfulgt. 

§9 Bilkjøring- og parkering

Det smarteste er å sykle, gå eller ta bussen til Ankerskogen. Det er uten unntak strengt forbudt å kjøre bil i parken, både på gress og turstier/veier. Dette gjelder også for av og pålasting av folk og utstyr.

Regelen gjelder uavhengig av grunn og omfatter også parkering.

§10 Forsikring

Hamar Fotballfestival Løkkecup er et privat arrangement og er derfor ikke underlagt noe forbund eller styrende organ som gir festivalen føringer for drift og avvikling.

Dette betyr at alle deltakere stiller for egent ansvar, så også i form av skader og andre ulykker som måtte inntreffe under arrangementet.

Arrangør er ikke ansvarlig for eventuelle skader og manglende forsikringer som den enkelte måtte ønske å ha i en eller annen form.

§11 Salg og markedsføring

Ankerskogen Park skal ikke under noen omstendighet benyttes som markedsplass for kommersielle aktører så fremt det ikke foreligger en godkjent partneravtale med arrangør.

Det finnes ingen anledning for å drive kommersiell virksomhet, markedsføring, promotering eller salg av varer og tjenester i forbindelse med arrangementet.

§12 Force Majeure

Hamar Løkkecup bruker Norsk Lovdatas regler om Force Majeure i saker som ligger utenfor arrangøres kontroll. «Act of God» omhandler naturkatastrofer, krig, streik, lockout, vær, føre og forhold som ikke kontrolleres av arrangøren.

Husk at dette er et utendørs arrangement og styres etter gjeldene vær.

Les mer om Force Majeure her.

§13 Gjenglemt

Arrangøren driver ikke hittegodskontor. Uten unntak blir alt som ligger igjen i Ankerskogen etter arrangementet fjernet og kastet for godt. Dette gjelder uansett størrelse og evnt. verdi på gjenglemt materiell. Herunder gjelder også sko, bagger, stoler, partytelt, klær og utstyrt brukt av lag og deltakere i forbindelse med arrangementet. Regelen er ufravikelig!

§14 Hensatte telt

Arrangøren av Hamar Løkkecup er underlagt en ufravikelig instruks fra Hamar kommune, utleier av Ankerskogen Park, at alt som bringes inn i parken, umiddelbart fjernes etter arrangementets slutt. Dette gjelder all søppel, telt, vogner, partytelt, konstruksjoner, kjøretøy og annet som ikke tilhører parken og Hamar kommune.

På bakgrunn av denne instruksen har derfor ikke arrangøren anledning til å la deltakere «sette igjen» teltene sine for så «hente» de dagen(e) etter arrangementet. Det er heller ikke mulig å gjøre «avtale» med arrangøren om å la teltet sitt så igjen til senere. Arrangøren formidler heller ikke noe «vaktselskap» som har anledning til å «passe» på andres utstyr etter arrangentets

Arrangøren har heller ikke anledning til å og kan ikke under noen omstendig