Påmeldingsinfo HLC 2019

§1 Påmelding

Påmelding er å regne som en juridisk og økonomisk bindende kontrakt mellom laget, representert gjennom lagets administrator, og arrangørens produksjonsselskap, Promise Media AS.

§2 Priser 2019 

  • Påmeldingsavgift: kr. 500,- per deltaker inkl. miljøavgift, dommer og sanitærsikkerhetstiltak
 • Etterregistrering frem til arrangementsdagen: kr. 750,- per deltaker

§2-1 Betaling

 • Ved påmelding

§3 Depositum

 • Ingen

§4 Avmelding

 • Ingen tilbakeføring av påmeldingsavgift til enkeltdeltakere eller lag uansett grunn

§5 Bytte plass/lag

 • Dersom en deltaker skal bytte plass med en annen eller gå fra ett lag til et annet, må dette snarest rapporteres til arrangøren. Den nye deltakeren må eventuelt sende over sin kontaktinfo for å bli registrert i systemet. Det påkommer et endringsgebyr på kr. 500,- som betales via VIPPS.

§6 Endring av lagnavn

 • Endring av lagnavn er mulig mot et gebyr på kr. 500,-. Betales via VIPPS.

§7 Etterregistrere deltakere

 • Det er mulig å melde på deltakere helt frem til arrangementsdagen. Se pris under §2. Betaling via VIPPS.

§8 Definisjoner

§8-1 Administrator

 • Administrator er den personen som er administrativt, økonomisk og juridisk ansvarlig for sitt lag. Administrator plikter å informere alle deltakere om alle forhold som har med deltakelse i Hamar Fotballfestival Løkkecup å gjøre. Vedkommende er også hovedkontakten mellom laget og arrangøren. Administrators beslutninger og handlinger gjelder på vegne av alle lagets deltakere.

§8-2 Lagleder

 • Denne personen er en intern representant som står ansvarlig for ønskede sportslige- og lagmessige disposisjoner, strategier og resultater. Denne personen har normalt aldri behov for kontakt og dialog med arrangør.

§8-3 Deltaker

 • En deltaker kan være lagets spiller, administrator, trener, lagleder, dommer, materialforvalter, saftblander, lege, fysio etc.
 • Samtlige deltakere må være minst 18 år

§8-4 Dommer

 • Fra og med 2019 faller regelen om at alle lag kan stille med egen dommer bort. Opp gjennom historien og særlig de siste 3-4 årene har kvaliteten og punktligheten blant flere av den interne dommerstanden (fra lagene) dessverre falt dramatisk. Dette gjelder så klart ikke alle, men noen ødelegger dessverre for alle, spesielt når alt henger sammen som i en fotballturnering som Hamar Løkkecup. Vi vil bort fra unødvendige forsinkelser, dårlige avgjørelser og uheldige utfall av kamper som kan skape frustrasjon og misnøye. Lagene forventer korrekthet, rettferdighet og upartiske avgjørelser. Det skal Hamar Løkkecup selvfølgelig levere. Så for å løse dette leier vi inn flere eksterne dommere, slik at hele kampoppsettet, inkludert dommer, blir satt opp av arrangøren. 

De dommerne som likevel ønsker å dømme i løkkecup, kan melde seg til Johnny, og bli med i den uavhengige dommerpoolen som blir satt opp på kamper utover dagen. 

§9 Puljeoppsett og kamper

 • Noen lag utøver til tider svært lite kontroll og selvdisiplin. På grunn av dette hender det dessverre at noen må trekke seg, ofte i siste liten. Dette resulterer i noen puljer kan få færre lag, og derfor mindre kamper å spille. Dette er forhold utenfor arrangørens kontroll, som dermed fritas for ansvar. Det gis derfor ingen avkortning eller fritak i påmeldingsavgift for slike hendelser.

§10 Deltakerservice

 • 28 fulltidsansatte jobber fra 1 mars 16 timer i døgnet for å tilfredstille akkurat dine ønsker om service og fortløpende oppfølging. De svarer til absolutt alle døgnets tider. Men kun på Facebook.
 • 7 dager før arrangementet tar alle ansatte ferie og deltakerservice stenger for sesongen. Alle henvendelser etter dette tas direkte i sekretariatet på arrangementsdagen mellom 10:08 og 10:42.